BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

İran

İran fırsat mı? Tehdit mi?

Natural Stone

Yayınlanma Tarihi:

raşit-altındağ-800x511

Türkiye’nin ihracatı konusunda önümüzdeki dönem en büyük rakiplerinden birinin olabileceğini söyleyen Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Altındağ “Ülke dışındaki dinamiklerin başında komşumuz olan İran’daki gelişmeler dikkat çekici noktadadır. Bilindiği gibi İran geçtiğimiz günlerde almış olduğu kararlara bağlı olarak üzerindeki ambargoların ve yaptırımların kaldırılmaya başlanmasıyla ve İran’ın ekonomik ve diplomatik olarak ikili işbirlikleri arayışına girmiştir. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin dile getirdiğine göre yıllık 30-50 Milyar $ yabancı yatırım ihtiyacı devreye girecektir. Önümüzdeki yılarda havaalanları, oteller, büyük alış veriş merkezleri (AVM), toplu konut alanları ve modern yapılar gibi altyapı projelerinin devreye gireceği dikkate alındığında Türk müteahitlerin ve sektör temsilcilerinin proje bazlı girişimlerde bulunmasının Türk sektörüne yeni bir açılım getirebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca, İran’ın yıllık büyüme hızı % 8 olarak hedeflenmiştir. Türkiye ile İran arasında 1 Ocak 2015’te devreye giren tercihli ticaret antlaşması bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

iran (1)

İran, yatırıma açık

Türkiye’nin doğal taş konusunda özellikle makine ihracatı ile İran krizinin fırsata dönüştürülebileceğini söyleyen Altındağ “Birçok ülke ve/veya şirketler İran’da gerek yatırım yapma açısından gerekse yatırım oranlarında paylarını arttırma açısından birbirleriyle yarış içine girmiş durumdadırlar. Bu yarış içinde Türk doğal taş sektörünün gerek ocak üretimi gerekse üretim ve işleme makineleri sektörünün de girişimlerde bulunması ve/veya girişimlerini güçlendirmesi gerekmektedir. İran, ekonomik yaptırımlar altında uzunca yıllar kalması ile dışa kapalı bir ekonomi sergilemesine bağlı olarak doğal taş sektörü de dünyaya açılamamıştır. Çok küçük miktarlarda doğal taş ihracatı ve ithalatıyla beraber bu sektörde kullanılan makinelerin ithalatında da sınırlı kalmıştır. Türkiye gibi Alp-Himalaya kuşağında yer alan İran, doğal taş üretim sektörü içinde , onyx, traverten ve granit türü kayaçlar önemli yer tutmaktadır. Üretilen doğal taşların renk dağılımı ise beyaz, sarı, kırmızı, gri ve kahverengi tonlar ağırlıkla yer almakla beraber çok çeşitli ve farklı renk ve doku özelliğine sahip doğal taşlara sahip olduğu bilinmektedir. İran ürettikleri doğal taşı işleme fabrikalarında işleyerek mamul ürün veya yarı mamul ürün olarak ihraç etmektedir. Bu işleme fabrikalarında da ağırlıklı olarak İtalyan şirketlerinin makineleri kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

iran (5)

İran ile rekabet için mermerci desteklenmeli

Türkiye’nin, İran karşısında Çin’e yakınlık, enerji maliyetlerinin düşük olması gibi nedenlerle sıkıntı yaşayabileceğini bildiren Prof. Dr. Raşit Altındağ “İran’ın Çin ile ekonomik ilişkilerinin boyut kazanması durumunda blok ihraç ettiğimiz Çin’in, İran pazarındaki farklı renk/doku özelliğindeki taşlara ve enerji arzının getirdiği avantajla birlikte daha düşük fiyatla arz ulaşması durumunda ve nakliye yakınlığı açısından da İran’ın daha avantajlı olması Çinli alıcıların Türkiye doğal taşlarına karşın talep azalmasına yol açma tehlikesi göz ardı edilmemelidir.

Dünyada önemli enerji tedarikçisi olmanın avantajıyla endüstride düşük enerji maliyetlerini sanayiye yansıtması avantajının olmasının yanı sıra zengin doğal taş rezervlerine sahip olmasıyla Türkiye doğal taş sektörünün önemli rakiplerinden biri olacaktır. Bu nedenle, ülkemizdeki doğal taş sektörünün çeşitli fasıllarla desteklenmemesi durumunda Türkiye’nin doğal taş sektöründeki rekabet gücü zayıflayacaktır. Bu rekabet edememe çarkı içinde birçok mermer ocağı ve fabrikanın kapanma noktasına gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle, doğal taş sektöründe enerji olarak değerlendirilen elektrik enerjisi ve mazot girdilerinin şirketlerin üretim miktarları ve istihdamları gibi parametreleri dikkate alınarak enerji maliyetleri açısından desteklenmesiyle önümüzdeki süreçte İran doğal taş sektörü ile rekabet edilebilecek konuma getirilebilinir” ifadelerine yer verdi.

İran

Maden ve doğal taş zengini, işletme fakiri İRAN

Natural Stone

Yayınlanma Tarihi:

Editör

iran (7)

Önemli yer altı rezervlerinin varlığına karşılık ’ın dünya üretimindeki yeri yüzde 1.5’in altında. İşte bu nedenle, ve kaynaklarının ekonomisine kazandırılabilmesi için yabancı teknoloji ve sermayeye gereksinim duyuluyor.

Ekonomisi içerisinde ciddi bir yer tutmamasına rağmen İran sadece petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından değil, aynı zamanda birçok maden cevheri bakımından da zengin bir ülke. İran dünyanın en büyük çinko rezervlerine sahip. Ayrıca dünyanın ikinci en büyük bakır rezervleri ve dokuzuncu büyük demir rezervleri İran’da bulunuyor.  Kromit, uranyum, kurşun, manganez, kömür ve altın İran da mevcut diğer maden cevherleri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, İran’da madencilik sektörünün yeterince geliştiği söylenemez. Maden yataklarının geliştirilmesi, hükümetin öncelikleri arasında yer almakta ve bu nedenle sektörde yatırımlar teşvik ediliyor. Ekipman, “know-how” ve yatırım imkânı sağlayan yabancı firmalar için önemli imkânların mevcudiyetinden söz edilebilir. Bu sektörden Madenler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sorumludur ve alt kuruluşlara sahip olan holding yapısındaki İMİDRO başta olmak üzere, birçok devlet şirketi aracılığıyla faaliyet gösteriyor.

DEVAMINI OKU

İran

İran’daki teşvik ve himayeler

Natural Stone

Yayınlanma Tarihi:

Editör

iran (3)
 • Genel kamu yararının gerektirdiği haller istisna teşkil etmek üzere kamulaştırma Yapılamıyor. Kamu yararı sebebi ile kamulaştırma gerektiren hallerde ise, kamulaştırma bedeli ile uygun miktarda tazminat Devletince ödeniyor.
 • Yabancı yatırım kapsamında mutabakata varılan projelerinin uygulamasının yasaklanması veya durdurulmasından ötürü ortaya çıkabilecek zararlar İran devletince tazmin ediliyor.
 • Devletin tek alıcı olması veya üretime konu ürünlerin sübvanseli fiyattan dağıtıcısı olması hallerinde ürün ve hizmet alım garantisi veriliyor.
 • Yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılar ile aynı haklara sahip olması garanti ediliyor.
 • Ana sermaye ve ona bağlı nakdi ve ayni hakların transfer garantisi veriliyor.
 • %100 yabancı sermaye yatırımı izni var.
 • Yabancı yatırımda ortaya çıkabilecek sorunlar uluslararası kuruluşlara taşınabiliyor.
 • Ortak yatırımlarda İran’da kurulmuş şirket adına gayrimenkul iktisab edilebiliyor.
 • Yabancı yatırımcılara, yabancı yatırım kapsamındaki yönetici, uzman ve diğer çalışanlar ile bunların ailelerine temdit edilebilir 3 yıllık oturma ve çalışma izni veriliyor.
 • FIPPA kapsamında makineler, teçhizatlar, ayni haklar, nakdi değerler, hammadde teknik bilgi ve manevi mülkiyet hakları sermaye olarak gösterilebiliyor.
 • Gelişmiş bölgelerde faaliyet gösteren yatırımları ile üretim birimleri 4 yıl süre ile gelirlerinin %80’inde gelir vergisinden muaflar.
 • Gelişmekte olan bölgelerde faaliyet gösteren maden yatırımları ile üretim birimleri 10 yıl süre ile gelir vergisinden muaf.

DEVAMINI OKU

İran

İran’da şirket kuruluşu için gerekli belgeler:

Natural Stone

Yayınlanma Tarihi:

Editör

iran (4)

1) Bütün sayfaları şirket ortakları tarafından imzalanan şirket kuruluş sözleşmesi. Şirket kuruluş sözleşmesinin (Şirket Ana Sözleşmesi) milletlerarası özel hukuku açısından yabancılık unsuru içermesi halinde başta oturma ve çalışma vizelerinin alınması ve ödemeye esas teşkil eden vergi matrahının saptanması esnasında farklılıklara neden olması sebebi ile anılan sözleşmelerin yabancılar hukukunda deneyimli hukukçular tarafından hazırlanması büyük bir öneme haizdir.

2) Kurulacak şirket türüne göre doldurulmuş, ticari şirket tescil dairesinin hazırlamış olduğu matbu formlar.

3) Şirket ortaklarının onaylı kimlik sureti, yabancı uyruğa sahip olmaları halinde Pasaportlarının onaylı sureti ve ikametgah adresleri.

Yabancı ortağın tüzel kişiliğe haiz ticaret şirketi olması durumunda

a) Yabancı tüzel kişiliğe ait kuruluş sözleşmesi onaylı sureti. (ticarî şirket ana sözleşmesi)

b) ’da kurulacak şirkete ortak olacak tüzel kişilik (ticarî şirket) ortaklarının onaylı imza sirkülerleri sureti.

c) İran’da kurulacak olan şirkete ortak olunacağına ve ortaklığın kimin tarafından temsil edileceğini beyan eden yönetim kurulu kararının onaylı sureti.

4) Şirket ortakları tarafından seçilmiş en az iki murakıp ve bir sekretere ait nüfus cüzdanlarının onaylı sureti.

5) Ticari şirket tescil dairesine verilmek üzere Anonim şirket sermayesinin en az %35’inin bankaya yatırıldığına dair dekont.

 

DEVAMINI OKU

Popüler Haberler

Sektörel Haberler

Türk mermerine Hindistan’da yoğun ilgi

Natural Stone

Yayınlanma Tarihi:

Stona-'18-Fotoğraf-(2)

Stona 2018 – Uluslararası Doğal Taş, Mermer ve Granit Fuarı’nın 13.sü TG Expo Uluslararası Fuarcılık’ın milli katılım organizatörlüğünde 07-10 Şubat 2018 tarihleri arasında Hindistan’ın Bangalore şehrinde gerçekleşti.

Uluslararası pazara açılma anlamında sektörün önemli fuarları arasında yer alan Stona Fuarı’nda doğal taş üretici ve ihracatçıları, taş işleme makineleri ve ekipmanları, maden ocakları için makine üreticileri ürünlerini uluslararası potansiyel alıcılarla buluşturdu.

Ekonomi Bakanlığı’nın prestijli fuarlar listesinde yer alan ve Türk firmalarının her yıl artan ilgisiyle karşılaşan Stona Fuarı’na Türkiye’den katılım yüzde 100’ün üzerinde artışla 76 firmaya ulaştı. Stone Mart ile dönüşümlü olarak iki yılda bir düzenlenen fuara Türkiye’den 2016 yılında 36 firma katılmıştı.

Prestijli fuar desteği başvurusu yapan katılımcı firmalar, stant büyüklüğüne bağlı olarak firma başına 284,000 TL’ye kadar %50 oranında destek alabilme imkânına sahip bulunuyor.

TÜRK MERMERİNE HİNDİSTAN’DA YOĞUN İLGİ

Hindistan, 1,3 milyarlık nüfusu ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olmasının yanı sıra, gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan hızla büyüyen bir pazara sahiptir.

Asya kıtasının önemli ekonomik güçlerinden olan Hindistan, Türk firmaları için çok sayıda sektörel işbirliği olanağı ve ihracat potansiyeli barındırmaktadır. Satın alma gücü paritesine göre ABD, Çin ve Japonya’nın ardından dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olan Hindistan’ın 2020 yılında GSYİH açısından dünyanın en önemli ekonomileri arasında olması beklenmektedir.

Hindistan’ın mermer ve doğal taş ithalatına uyguladığı kotanın 2016 yılında Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından kaldırılmasıyla, Türkiye’den Hindistan’a yapılan mermer ve doğal taş ihracatı yükselmeye başladı. Türkiye’nin, 2014 yılında 55.721 milyon USD olan Hindistan’a doğal taş ihracat, 2015 yılında yaklaşık %12,7 artışla 62.791 Milyon USD oldu.

Hindistan pazarında Türk mermeri ve diğer doğal taşlar geniş renk skalası, kalitesi ve uygun fiyatları sayesinde tercih edilmektedir.

TG EXPO ULUSLARARASI FUARCILIK A.Ş.    

TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. 2008 yılında Think Global – Küresel Düşün mottosuyla fuarcılıkta uluslararası standartları Türkiye’ye kazandırmak amacıyla yola çıktı. Kurulduğu günden bu yana sektörde birçok ilki gerçekleştirerek Türk fuarcılık sektörünün gelişimine destek veren yenilikçi bir marka oldu. Dünyanın birçok yerindeki bireysel ya da milli katılım organizasyonu üstlendiği ve Türkiye’de organize ettiği fuarlarla, Türk firmalarının uluslararası pazarlarda ürünlerini tanıtmasını, yeni iş birlikleri kurarak ihracat hacimlerini geliştirmelerini sağlamaktadır. T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan uluslararası fuarların milli katılım organizasyonlarını gerçekleştirmek üzere akredite bir şirket olarak,  ülke ticaretini geliştirmek amacıyla 20 yılı aşkın sektörel tecrübesi olan yönetici kadrosu ve alanında uzman ekibi ile müşterilerin her türlü ihtiyacını gözeterek geniş bir yelpazede ‘anahtar teslim’  fuarcılık hizmetleri vermektedir.

İran

Maden ve doğal taş zengini, işletme fakiri İRAN

Natural Stone

Yayınlanma Tarihi:

Editör

iran (7)

Önemli yer altı rezervlerinin varlığına karşılık ’ın dünya üretimindeki yeri yüzde 1.5’in altında. İşte bu nedenle, ve kaynaklarının İran ekonomisine kazandırılabilmesi için yabancı teknoloji ve sermayeye gereksinim duyuluyor.

Ekonomisi içerisinde ciddi bir yer tutmamasına rağmen İran sadece petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından değil, aynı zamanda birçok maden cevheri bakımından da zengin bir ülke. İran dünyanın en büyük çinko rezervlerine sahip. Ayrıca dünyanın ikinci en büyük bakır rezervleri ve dokuzuncu büyük demir rezervleri İran’da bulunuyor.  Kromit, uranyum, kurşun, manganez, kömür ve altın İran da mevcut diğer maden cevherleri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, İran’da madencilik sektörünün yeterince geliştiği söylenemez. Maden yataklarının geliştirilmesi, hükümetin öncelikleri arasında yer almakta ve bu nedenle sektörde yatırımlar teşvik ediliyor. Ekipman, “know-how” ve yatırım imkânı sağlayan yabancı firmalar için önemli imkânların mevcudiyetinden söz edilebilir. Bu sektörden Madenler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sorumludur ve alt kuruluşlara sahip olan holding yapısındaki İMİDRO başta olmak üzere, birçok devlet şirketi aracılığıyla faaliyet gösteriyor.

DEVAMINI OKU

İran

İran’daki teşvik ve himayeler

Natural Stone

Yayınlanma Tarihi:

Editör

iran (3)

 • Genel kamu yararının gerektirdiği haller istisna teşkil etmek üzere kamulaştırma Yapılamıyor. Kamu yararı sebebi ile kamulaştırma gerektiren hallerde ise, kamulaştırma bedeli ile uygun miktarda tazminat Devletince ödeniyor.
 • Yabancı yatırım kapsamında mutabakata varılan projelerinin uygulamasının yasaklanması veya durdurulmasından ötürü ortaya çıkabilecek zararlar İran devletince tazmin ediliyor.
 • Devletin tek alıcı olması veya üretime konu ürünlerin sübvanseli fiyattan dağıtıcısı olması hallerinde ürün ve hizmet alım garantisi veriliyor.
 • Yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılar ile aynı haklara sahip olması garanti ediliyor.
 • Ana sermaye ve ona bağlı nakdi ve ayni hakların transfer garantisi veriliyor.
 • %100 yabancı sermaye yatırımı izni var.
 • Yabancı yatırımda ortaya çıkabilecek sorunlar uluslararası kuruluşlara taşınabiliyor.
 • Ortak yatırımlarda İran’da kurulmuş şirket adına gayrimenkul iktisab edilebiliyor.
 • Yabancı yatırımcılara, yabancı yatırım kapsamındaki yönetici, uzman ve diğer çalışanlar ile bunların ailelerine temdit edilebilir 3 yıllık oturma ve çalışma izni veriliyor.
 • FIPPA kapsamında makineler, teçhizatlar, ayni haklar, nakdi değerler, hammadde teknik bilgi ve manevi mülkiyet hakları sermaye olarak gösterilebiliyor.
 • Gelişmiş bölgelerde faaliyet gösteren yatırımları ile üretim birimleri 4 yıl süre ile gelirlerinin %80’inde gelir vergisinden muaflar.
 • Gelişmekte olan bölgelerde faaliyet gösteren maden yatırımları ile üretim birimleri 10 yıl süre ile gelir vergisinden muaf.

DEVAMINI OKU

İran

İran’da şirket kuruluşu için gerekli belgeler:

Natural Stone

Yayınlanma Tarihi:

Editör

iran (4)

1) Bütün sayfaları şirket ortakları tarafından imzalanan şirket kuruluş sözleşmesi. Şirket kuruluş sözleşmesinin (Şirket Ana Sözleşmesi) milletlerarası özel hukuku açısından yabancılık unsuru içermesi halinde başta oturma ve çalışma vizelerinin alınması ve ödemeye esas teşkil eden vergi matrahının saptanması esnasında farklılıklara neden olması sebebi ile anılan sözleşmelerin yabancılar hukukunda deneyimli hukukçular tarafından hazırlanması büyük bir öneme haizdir.

2) Kurulacak şirket türüne göre doldurulmuş, ticari şirket tescil dairesinin hazırlamış olduğu matbu formlar.

3) Şirket ortaklarının onaylı kimlik sureti, yabancı uyruğa sahip olmaları halinde Pasaportlarının onaylı sureti ve ikametgah adresleri.

Yabancı ortağın tüzel kişiliğe haiz ticaret şirketi olması durumunda

a) Yabancı tüzel kişiliğe ait kuruluş sözleşmesi onaylı sureti. (ticarî şirket ana sözleşmesi)

b) ’da kurulacak şirkete ortak olacak tüzel kişilik (ticarî şirket) ortaklarının onaylı imza sirkülerleri sureti.

c) İran’da kurulacak olan şirkete ortak olunacağına ve ortaklığın kimin tarafından temsil edileceğini beyan eden yönetim kurulu kararının onaylı sureti.

4) Şirket ortakları tarafından seçilmiş en az iki murakıp ve bir sekretere ait nüfus cüzdanlarının onaylı sureti.

5) Ticari şirket tescil dairesine verilmek üzere Anonim şirket sermayesinin en az %35’inin bankaya yatırıldığına dair dekont.

 

DEVAMINI OKU

Popüler Haberler